Voetbalvereniging RKMVC uit Mechelen heeft met de gemeente Gulpen-Wittem een renteloze lening van 25.000,- euro afgesloten voor de nieuwe veldverlichting die bij het kunstgrasveld is geplaatst. De aanschaf en aanleg van de veldverlichting is zoals opgenomen in het accommodatiebeleid een verantwoordelijkheid voor de voetbalverenigingen zelf. RKMVC heeft ook steeds aangegeven zelf deze verantwoordelijkheid te nemen en zelf actief op zoek te gaan naar financiële middelen. In de loop van het traject is besloten om te kiezen voor LED-verlichting. De aanschafkosten van led verlichting zijn echter aanzienlijk hoger dan van tot nu toe gebruikelijke verlichting. Het voordeel van led verlichting is de langere levensduur en lagere gebruikskosten (rond de 3.000 euro per jaar minder). In de wetenschap dat het voordeel als dekking kan dienen voor de investering, heeft voetbalvereniging RKMVC aan de gemeente om ondersteuning gevraagd via het beschikbaar stellen van een lening. Naast de lening heeft de voetbalvereniging een aantal subsidies ontvangen, waardoor het gehele kostenplaatje gedekt is en de lening binnen 10 jaar afgelost kan worden. Fractie Franssen is verheugd met dit besluit dat past binnen de kaders die de gemeenteraad heeft gesteld voor de aanleg van het kunstgrasveld en de plaatsing van duurzame verlichting. Wij wensen voetbalvereniging RKMVC dan ook veel sportief plezier toe de komende jaren.