De gemeente Gulpen-Wittem wil aantrekkelijk zijn én blijven voor inwoners en toeristen. Om een toekomstbestendige leefomgeving te creëren en behouden is het belangrijk om in de openbare ruimte en voorzieningen investeren. Binnenkort worden de Looierstraat en de Gulp in Gulpen aangepakt. De voorbereidingen hiervoor zijn medio februari gestart. Op dit moment worden kabels en leidingen verlegd, hersteld of nieuw aangelegd. De reconstructie zelf start naar verwachting na de zomervakantie, vanaf augustus 2018 en neemt tot medio 2019 in beslag.

Het doel van de reconstructie is tweeledig. Om Gulpen toekomstbestendig te maken moet de gemeente onder andere rekening houden met klimaatverandering. De capaciteit van de waterloop moet worden vergroot. Daarnaast wordt de inrichting van de direct aangrenzende omgeving heringericht en opgeknapt, zodat de Gulp weer één geheel vormt met zijn omgeving. Hierdoor wordt het centrum van Gulpen aantrekkelijker om er te verblijven. Voor toeristen, maar zeker ook voor de inwoners van Gulpen zelf!

Klik hier voor de volledige informatie