De werkzaamheden zijn begonnen. In het centrum van Gulpen is men bezig met het vervangen van leidingen en rioleringen. De voorboden van het grote werk: de realisering van het centrumplan. Een plan met een tweeledig doel: het in de toekomst voorkomen van overstromingen door de hoge waterstand van de Gulp en daarnaast Gulpen aantrekkelijken levendig te houden voor ondernemers, inwoners, bezoekers en toeristen.

Via onderstaande link ziet u een nieuwe aflevering ven van Centrumplan journaal over de reconstructie van de Looierstraat en Gulp. Gedeputeerde Eric Geurts van de Provincie Limburg onderstreept het belang van investeren in dorpskernen.

Klik hier voor het Centrumplan journaal