Een meerderheid van de gemeenteraad (Balans en GroenLinks stemden tegen) hebben vorige week donderdag het bestemmingsplan Wahlwiller opnieuw vastgesteld. Dit vastgestelde bestemmingsplan maakt het behoud van Transportbedrijf Vanderheijden in Wahlwiller mogelijk, nadat eerder een juridische procedure (aangespannen door een buurtbewoner) zorgde voor de vernietiging van het bestemmingsplan. Fractie Franssen is altijd al van mening geweest dat het daar al decennia lang gevestigde transportbedrijf gehandhaafd moet blijven. Wij hebben ons dan ook altijd sterk gemaakt en blijven ons sterk maken voor het behoud van het transportbedrijf. Het voorstel van de oppositiepartijen om opnieuw een mediation traject te starten met de buurtbewoner, kan niet op onze steun rekenen. Jarenlang zijn er gesprekken gevoerd en is geprobeerd met mediation tot een oplossing te komen, helaas zonder resultaat. Wij verwachten niet dat een nieuw mediationtraject tot enige verbetering zal leiden.