Fractie Franssen heeft de afgelopen winterperiode met enige regelmaat reacties van inwoners uit Mechelen ontvangen over de beleving van het groene hart in Mechelen. In overgrote mate zijn de inwoners tevreden met deze groene oase in het dorpshart van Mechelen. Wel bereikt ons steeds vaker de vraag of het niet toch mogelijk is om beperkt verlichting aan te brengen in het groene hart.

Wij begrijpen dat dit een lastige situatie is, omdat men enerzijds de omliggende bewoners de rust wil bieden en overlast (in de avonduren) wil voorkomen. Anderzijds wordt ook nu het wandelpad gebruikt als ‘looproute’ door de bewoners om snel van de ene kant naar de andere kant in het dorp te komen. Veel inwoners lopen er in de wintermaanden tegenaan, dat het al vroeg donker is en zij het groene hart dan niet veilig kunnen doorkruisen. Het ontbreken van minimale verlichting leidt tot een gevoel van onveiligheid en fysieke onveiligheid omdat mensen niet zien waar ze lopen en daarom het groene hart ’s avonds niet kunnen doorkruisen. Wij hebben het college daarom het volgende gevraagd:

  1. Bent u bereid om samen met de bewoners en de stichting Mechelen beleefbaar groen de mogelijkheid te bekijken om minimale verlichting[1] aan te brengen?
  2. Bent u bereid daarbij alle duurzaamheidsaspecten af te wegen, waaronder verlichting op zonnepanelen en verlichting op ‘aanvraag’?

[1] Met minimale verlichting bedoelen wij: de verlichting die noodzakelijk is om veilig het groene hart in de avond te doorkruisen.