Piet Franssen zal – uiteraard – bij de komende verkiezing van de gemeenteraad op 21 maart a.s. weer lijsttrekker zijn van de Fractie Franssen. Hij is ook opnieuw kandidaat voor het wethouderschap.

In verband met zijn drukke werkzaamheden zal huidig fractieleider Roel Ronken afscheid nemen van de politiek. De Fractie Franssen is verheugd over de excellente maatschappelijke carrière van Roel maar constateert ook dat fractie en raad daardoor een uitstekend fractieleider en vriend verliest.

Het is het voornemen van de fractie om voor de komende periode het fractieleiderschap neer te leggen bij Robbert Dautzenberg en Eric Magermans. Samen zullen zij voor een gedegen invulling van deze belangrijke functie zorgen. Dit uiteraard als Piet Franssen weer tot wethouder wordt gekozen.

Ook is tijdens een bijeenkomst van de fractie de definitieve lijst van kandidaten voor de verkiezingen op 21 maart a.s. vastgesteld. De lijst ziet er als volgt uit:

 1. Piet Franssen (Gulpen)
 2. Robbert Dautzenberg (Mechelen)
 3. Eric Magermans (Wijlre)
 4. Jo Nix (Gulpen)
 5. Robert Puts (Wahlwiller)
 6. Frank Essers (Wijlre)
 7. Ivo Alleleijn (Epen)
 8. Piet Doveren (Slenaken)
 9. Jef Cremer (Partij)
 • Jolanda Brouwers (Ingber)
 • Gonny Speetjens-van Deurse (Wijlre)
 • Frans Disse (Elkenrade)
 • Ron Gerards (Euverem)
 • Hub Kockelkoren (Mechelen)
 • Bert den Teuling (Elkenrade)
 • Math Wenders (Gulpen)