Tijdens de feestdagen ontvingen wij van enkele sympathisanten en bezoekers van het klooster in Wittem het verontrustend nieuws dat het klooster in Wittem (met uitzondering van de religieuze ruimten) in de verkoop gaat. De rector heeft de verkoop aangekondigd tijdens de viering met de kerstdagen.

Fractie Franssen maakt zich grote zorgen over deze aanstaande verkoop van dit rijksmonument en beeldbepalend icoon van Wittem. Wij zijn er mee bekend dat het klooster Wittem al geruime tijd de mogelijkheden onderzoekt om de exploitatie van het kloostercomplex levensvatbaar te houden, maar een verkoop van het klooster in Wittem is voor ons nieuw.

Het klooster in Wittem is van enorme maatschappelijke waarde voor het heuvelland als het gaat om de religieuze functie, de kloosterbibliotheek en het bezinningstoerisme voor het heuvelland. Fractie Franssen roept het college met klem op om met spoed in overleg te gaan met het klooster Wittem en de provincie Limburg om een eventuele herbestemming en verkoop gezamenlijk op te pakken.

Daarnaast hebben wij het college de volgende vragen gesteld:

  1. Bent u bekend met het nieuws dat klooster Wittem deels in de verkoop gaat?
  2. Bent u betrokken bij de herbestemming van het kloostercomplex in Wittem?
  3. Hoe verhoudt deze verkoop zich tot de revitalisering van de Wittemer Allee en de grote maatschappelijke waarde van het kloostercomplex voor Wittem en omgeving?
  4. Bent u bereidt om samen met de provincie Limburg en het klooster Wittem de mogelijkheden voor herbestemming gezamenlijk op te pakken, waarbij de maatschappelijke functie van het kloostercomplex in Wittem behouden blijft en centraal staat?
  5. Indien het klooster in Wittem wordt verkocht, welke functiemogelijkheden heeft een eigenaar dan om het complex te exploiteren?