Enkele maanden geleden heeft ons gemeenteraadslid Robbert Dautzenberg samen met een aantal fanatieke hondenliefhebbers en wandelaars samen met Natuurmonumenten gesproken om een wandelroute richting Hilleshagen/Voortweg in Mechelen te herstellen. Na een constructief overleg en met medewerking van de gemeente heeft dit geleid tot een ‘nieuw’ afgerasterd wandelpad vanuit de Wienberg richting Hilleshagen/Voortweg. Dit als alternatief voor de helaas opgeheven oude wandelroute. Dit nieuwe wandelpad is vanaf nu altijd toegankelijk en biedt tevens geen overlast aan mogelijk vee in het weiland. De afgelopen weken is er al veel gebruik gemaakt van deze wandelroute die de kern Mechelen met het buitengebied verbindt. Dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit wandelpad!