De afgelopen weken hebben wij veel openhartige reacties van inwoners ontvangen. Met veel interesse hebben wij alle reacties positief, opbouwend en negatief gelezen. Wij bedanken op de eerste plaats iedereen die de moeite heeft genomen om te reageren en ook om mee te denken over het afvalbeleid. Fractie Franssen staat achter het nieuwe afvalbeleid, maar plaatste ook haar kanttekeningen bij de nieuwe tarieven. Reden waarom de voltallige gemeenteraad besloten heeft om de tarieven aan te passen, zodat iedereen kan wennen aan het nieuwe afvalbeleid. Een bewuste keuze die is gemaakt. Wij zijn het met veel inwoners eens dat iedereen zijn steentje kan én hoort bij te dragen aan een beter milieu onder het motto: “de vervuiler betaald” en dat mensen die goed scheiden worden beloond.

Onze gemeente is een van de laatste gemeenten die start met het terugbrengen van de hoeveelheden restafval. Landelijk en in de regio gebeurt dit al enkele jaren en met groot succes. Gulpen-Wittem neemt dat beleid nu over en daartoe is unaniem besloten. Inderdaad onderzoeken spreken zich tegen. Dat maakt het, ook voor ons lastig om een beleidslijn voor de lange termijn in te zetten.  Fractie Franssen is er van overtuigd dat het goed aan de bron scheiden van afval leidt tot lagere kosten voor inwoners en dat afval scheiding ook financieel moet lonen. En ja, ook wij sluiten onze ogen en oren niet voor de reacties over nascheiding (dat mogelijkheden in de toekomst biedt) en de vrees voor toename van kosten voor gezinnen met bijvoorbeeld luiers en een toename van zwerfaval. Dat betekent dat wij niet achterover leunen, maar juist de vinger aan de pols houden het komend jaar.

Tijdens de begrotingsbehandeling (vorige week) heeft de gemeenteraad besloten om de afvaltarieven aan te passen. Daarbij is het vastrecht voor een meerpersoonshuishouden verlaagd om de tariefstijging te beperken en gaan we uit van een gemiddelde van 12 x per jaar aanbieden van restafval. Deze aanpassing is unaniem voorgesteld door de gemeenteraad. Daarnaast is afgesproken dat we de nieuwe inzamelwijze in 2018 evalueren en daarbij vooral ook kijken naar de ontwikkeling van het zwerfafval en het faciliteren van onze inwoners bij de afvalinzameling.

Uiteraard staan wij altijd open voor een gesprek en suggesties over de afvalinzameling en het te voeren afvalbeleid.