De gemeenteraad van Gulpen-Wittem heeft op 26 oktober unaniem een motie aangenomen over de communicatie rondom de afvaltarieven. De Raad heeft het College opgedragen om voor de raadsvergadering van november een gedegen communicatieplan voor te leggen over de afvaltarieven, zodat de Raad dit kan betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Dit naar aanleiding van de eerder communicatie over de afvaltarieven. De gemeenteraad heeft weliswaar in juni van dit jaar het afvalbeheersplan vastgesteld en daarbij besloten om over te gaan tot betalen per keer dat de afvalcontainer wordt aangeboden, maar heeft de daadwerkelijke tarieven nog niet vastgesteld. Wel is afgesproken om zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de gemeenten in de regio om ‘ afvaltoerisme’ tegen te gaan.

26 oktober 2017 – Motie raadsbreed afvaltarieven 2018