Eenzaamheid is één van de grootste sociale problemen van deze tijd. Meer dan een op de drie Limburgers heeft eenzaamheidsgevoelens. De Raad van Gulpen-Wittem wil zich inzetten tegen eenzaamheid. Eenzaamheid geeft mensen een gevoel van afzijdigheid: van er niet bij horen en soms zelfs van ongewenst te zijn. De samenleving verrijkt juist wanneer iedereen meedoet. Wij willen bereiken dat iedereen, elk uniek persoon, zich gewaardeerd voelt. Een gevoel van (ernstige) eenzaamheid is niet voorbehouden aan het bereiken van een leeftijd, maar treft wel vaker ouderen. Meer ouderen dan jongeren voelen zich sociaal geïsoleerd. In relatie tot de toenemende vergrijzing is het daarom van belang dat het tegengaan van eenzaamheid in Gulpen-Wittem nogmaals op de agenda komt. Vandaar dat vanavond raadsbreed een motie ingediend wordt om eenzaamheid (nogmaals) op de politieke agenda te zetten en waarbij het college opgeroepen wordt om in het bestaande beleid nogmaals extra aandacht te vragen voor eenzaamheid. Wij pleitten er echter voor om geen specifiek eenzaamheidsbeleid op te stellen omdat eenzaamheid complex is en vraagt om een integrale en specifieke aanpak.