De fractie Balans diende gisteren in de gemeenteraad een motie in om de mogelijkheid te onderzoeken om de postcode in Gulpen-Wittem aan te passen. Het gaat daarbij niet om een aanpassing van de nummers en cijfers, maar om in het landelijk registratiesysteem (BAG-databestand) de juiste plaatsnaam bij de juiste postcode te krijgen. Op dit moment geldt voor de kernen Nijswiller, Wahlwiller, Partij en Wittem dat zij volgens de postcoderegistratie allemaal bij “Wittem”  horen en dat willen we graag oplossen. De motie van Balans steunen wij daarom graag.