Fractie Franssen zet zich al geruime tijd in voor de restauratie van de kademuren langs de Geul in Mechelen. Deze werkzaamheden gaan deze week van start en vervolgens zal ook het laatste deel van de fietsverbinding Epen-Mechelen-Partij voltooid worden (het fietspad vanuit Epen wordt doorgetrokken tot in de kern Mechelen). De restauratie van de kademuren is een taak van en wordt gefinancierd door het Waterschap Limburg en duren ongeveer een maand. De fietsverbinding wordt gerealiseerd door een co-financiering van de gemeente Gulpen-Wittem en de provincie Limburg.

 

Het gaat om de kademuren van de Commandeursmolen tot aan de brug onder de Hoofdstraat. De muren verkeren in slechte staat en zijn deels onderspoeld. Het waterschap heeft ervoor gekozen om nieuwe muren van gewapend beton en Kunradersteen aan de binnenzijde aan te brengen . Om het werk uit te kunnen voeren leidt het waterschap al het water via de Geul zodat de molentak droog komt te liggen. Gedurende de werkzaamheden is enige verkeershinder mogelijk tijdens laad- en loswerkzaamheden. Na de werkzaamheden gaat het waterschap ook aan de slag met de kademuren die zich stroomopwaarts bevinden, tussen de molen en de stuw die het water verdeelt over de molentak en de Geul.