Fractie Franssen en CDA Gulpen-Wittem dienen samen met een enthousiaste groep jongeren uit de gemeente in september een initiatiefvoorstel in om de woningmarkt in Gulpen-Wittem beter bereikbaar te maken voor jongeren en starters. 

“Jongeren moeten de mogelijkheid om daar te wonen, waar ze willen wonen, in een woning die bij hun past.“

Veel van onze jongeren willen graag in de eigen gemeente en het liefst hun eigen dorpskern blijven wonen, maar de geschikte woonruimte tegen een betaalbare prijs is zeer beperkt. Als we geen maatregelen nemen om de jongeren in ons heuvelland te laten wonen, worden de problemen alleen maar groter. Daarnaast is het behoud van jongeren in de gemeente van wezenlijk belang voor de leefbaarheid in de kleine kernen, aldus Robbert Dautzenberg (Fractie Franssen).

We moeten er voor zorgen dat we ook in de toekomst een aantrekkelijke woningmarkt in Gulpen-Wittem hebben en dat er ruimte komt binnen de strenge regelgeving zoals deze in Zuid-Limburg geldt. Het huidige systeem van compensatie brengt een prijsopdrijvend effect met zich mee, dat starters en jongeren op de woningmarkt het zwaarst raakt. Juist daar waar het gaat om de noodzakelijke uitbreiding van de woningvoorraad voor deze doelgroep, aldus Marieke Nass (CDA Gulpen-Wittem).

Er is een aanzienlijke groep jongeren uit onze gemeente die zich wil verenigingen in een coöperatie om zelf te zorgen voor betaalbare woningen in hun dorpskern. Deze groep jongeren heeft behoefte aan eigen woonruimte en wil zich inzetten om het geschikte en betaalbare aanbod te vergroten. Fractie Franssen en het CDA Gulpen-Wittem ondersteunen dit initiatief en willen met het bijgevoegd voorstel een krachtige bijdrage leveren aan de versterking van de positie van jongeren en starters op de woningmarkt.

Ondertussen zitten ook de jongeren niet stil en verzamelen zij handtekeningen om hun oproep kracht bij te zetten.* Jongeren die nog niet hebben getekend, kunnen zich o.a. melden bij Andre Peelen uit Mechelen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het bijgevoegde Initiatiefvoorstel.