Begin dit jaar vroeg Fractie Franssen aandacht voor een oplossing voor de dreigende natuurvernietiging doordat de onderhoudsgelden voor agrariërs en landschapsbeheerders op waren. Vandaag heeft de provincie Limburg (gedeputeerde Hubert Mackus) bekend gemaakt dat er een overbrugging/uitbreiding komt van 5 miljoen euro voor het onderhoud van het agrarische onderdeel. De subsidieregeling is gericht op ecologisch waardevol beheer en geldt voor de periode van 2018 tot en met 2021.
 
Fractie Franssen is blij dat we op deze manier het in stand houden en goed beheren van agrarische natuur- en landschapselementen in ons gebied kunnen behouden. Daarnaast zijn wij verheugd met de mededeling dat het instellen van een “landschapsfonds” wordt onderzocht. Op deze manier kunnen meer grondeigenaren ook in de toekomst en voor een langere periode een vergoeding krijgen voor landschappelijk-toeristisch waardevol beheer. Kijk voor meer informatie op: www.limburg.nl