Het buurt/processie comité Wienberg uit Mechelen heeft ons benaderd over een door hun ingediend verzoek aangaande de Dorpsrand in Mechelen. Daarnaast hebben zij aangegeven zeer positief te zijn over de onlangs gerealiseerde Dorpsrand en zijn zij zeer enthousiast om ook oude activiteiten nieuw leven in te blazen en nieuwe activiteiten te gaan ontwikkelen rondom het openluchttheater (voorstellingen, buurtactiviteiten).

Het comité heeft al voor de realisatie van de Dorpsrand verzocht om ter plaatse bij het openluchttheater ook een stroomvoorziening (en watervoorziening) te realiseren. Hun verzoek is helaas niet meegenomen in de planuitvoering. Op dit moment doet zich de mogelijkheid voor om dit alsnog te realiseren, nu de stroomkast van de oude waterbuffer gaat verdwijnen. Daarnaast hebben wij vernomen dat het tegenwoordig ook mogelijk is om een koppeling te maken met de aanwezige lantaarnpalen. Uit het nieuwe verzoek dat zij na de opening hebben neergelegd, volgde de mededeling dat er inmiddels geen budget meer beschikbaar is.

Daarnaast zijn zij samen met toneelvereniging KDO, het kerkbestuur en de vrijwillige Brandweer tot de conclusie gekomen dat het handig zou zijn om ook aan de linkerzijde van het openluchttheater het water te kunnen oversteken. Dit bevordert enerzijds de veiligheid bij activiteiten en maakt het daarnaast mogelijk om het openluchttheater breder in te zetten, zo is tijdens de onlangs gevierde processie geconcludeerd (bij kerkdiensten, buurtactiviteiten etc.). Het buurt/processie comité heeft ons laten weten dat onderstel van de oude brug nog prima intact is en opgeslagen is op uw gemeentelager. Zij willen graag zelf de handen uit de mouwen steken om dit onderstel op te knappen en te voorzien van nieuw houtwerk, zodat deze alsnog aan de linkerzijde geplaatst kan worden.

Wij doen daarom nogmaals een dringend beroep op u en uw collega’s van het Waterschap Limburg om aan dit verzoek medewerking te verlenen en met het comité in gesprek te gaan. Het comité heeft aangegeven graag zelf de handen uit de mouwen te willen steken om de aanleg van beide verzoeken mogelijk te maken.