De fracties Franssen en CDA hebben vanochtend kennisgenomen van de berichtgeving over het lopende onderzoek naar potentiële locaties voor de Einsteintelescope. Uit de berichtgeving maken wij op dat het heuvelland en in het bijzonder de Heimansgroeve nabij Epen in het buurtschap Terziet als beste plek wordt gezien voor de Einsteintelescope. Voor ons aanleiding om Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg te vragen om actieve informatievoorziening naar onze Gemeenteraad.

Enkele maanden geleden heeft de provincie Limburg ons geïnformeerd en betrokken bij de voorgenomen boringen in het buurtschap Terziet. Deze informatievoorziening hebben wij als zeer open en prettig ervaren, waarvoor dank.

Wij verzoeken de provincie Limburg in het algemeen belang om ook de Gemeenteraad van Gulpen-Wittem te blijven informeren en betrekken bij het verdere verloop van het onderzoek en de planontwikkeling rondom de Einsteintelescope en hun verdere voornemens rondom de planontwikkeling naar 2020, tijdig met ons te delen.