Het is zo ver: het Groene Hart en de Dorpsrand in Mechelen zijn gereed. Op deze centrale plekken in het dorp kan er vanaf heden gewandeld, gespeeld en ontspannen worden. Stichting Mechelen Beleefbaar Groen heeft in samenwerking met de gemeente Gulpen-Wittem een prachtig project gerealiseerd.

Groene Hart en de Dorpsrand
Het project omvatte twee onderdelen: de inrichting van een landschapsparkje in het centrum van Mechelen en het landschappelijk opwaarderen van de dorpsrand. Beide gebieden zijn met elkaar verbonden middels een nieuwe wandelroute. De landschapskenmerken en historie zijn dankzij dit project bereikbaar gemaakt voor jong en oud, bewoners en bezoekers van Mechelen.

Wethouder Piet Franssen: “Er is hard gewerkt en we hebben er samen lang naar uitgekeken. Eindelijk mogen we met trots verkondigen dat het Groene Hart en de Dorpsrand in Mechelen gereed zijn. Het gebied heeft een kwaliteitsimpuls ondergaan waarbij we het agrarische karakter met respect hebben behandeld. De samenwerking tussen verschillende partijen, jong en oud, is bewonderenswaardig. Chapeau voor ieder die een steentje heeft bijgedragen.”

 

Financiering en ondersteuning
Het project kon rekenen op financiële ondersteuning vanuit de Provincie Limburg voor €200.000, de gemeente Gulpen-Wittem voor €300.000 en het Waterschap voor €22.000. Mede dankzij de Stichting Mechelen Beleefbaar Groen zijn bewoners, diverse verenigingen, de basisschool en snoeibrigade actief betrokken geweest bij de planvorming, de aanleg en het beheer. Het resultaat: een prachtig groengebied dat voor, en mede door inwoners zelf tot stand is gekomen!