Al sinds 2010 zet Fractie Franssen zich in voor het stimuleren van een dekkend netwerk van snel internet en glasvezel in Gulpen-Wittem en in het bijzonder ons omvangrijke buitengebied. In de afgelopen jaren zijn er door het College meerdere pogingen gedaan om het snel internet op de regionale agenda te krijgen.

De provincie Limburg heeft in 2016 aangegeven aan de slag te gaan met een pilot voor snel internet in het buitengebied. In onze gemeentebegroting voor 2017 staat het project wel vermeldt, maar zonder concrete acties. Daarnaast zijn wij ook recent weer benaderd door de toeristische ondernemers en de gebruikers van de bedrijventerreinen in Gulpen-Wittem om opnieuw in de bres te springen voor snel internet binnen onze gemeente.

Afgelopen zondag werd er in Binnenlands Bestuur een artikel gepubliceerd (zie bijlage), waaruit blijkt dat overheden wel zelf actief aan de slag mogen met de aanleg van snel internet. Een bijzondere uitspraak aangezien gemeenten tot nog toe altijd is voorgehouden dat dit vanuit Europese regelgeving uit den boze is. Daarnaast constateert Binnenlands Bestuur dat de burgerinitiatieven die in Nederland zijn opgezet op snel internet (in het buitengebied) aan te leggen te lang duren en dat daarom een actieve(re) rol van de overheid gewenst is.

Naar aanleiding van deze ontwikkeling hebben wij het college de volgende vragen gesteld:

1. Wat is de actuele stand van zaken rondom het pilotproject van de provincie Limburg?
2. Wanneer kan Gulpen-Wittem daadwerkelijk actie verwachten voor de aanleg van snel internet (in het buitengebied)?
3. Is het artikel in Binnenlands Bestuur voor u aanleiding om opnieuw acties uit te zetten binnen de Lijn-50 samenwerking en de lobby naar de provincie Limburg toe?
4. Bent u ook bekend met de initiatieven in Frankrijk en Oostenrijk voor de aanleg van snel internet of bereid u hierin nader te verdiepen?
5. Bent u bereid om samen met de (toeristische) ondernemers actief aan de slag te gaan voor een dekkend netwerk van snel internet in Gulpen-Wittem?