Gulpen-Wittem, 9 februari 2017 Om te komen tot de benoeming van een nieuwe burgemeester van Gulpen-Wittem is door de gemeenteraad een vertrouwenscommissie ingesteld. Ook is een profielschets aangeboden aan de Commissaris van de Koning. Op de vacature hebben 38 kandidaten gesolliciteerd. Uit de brieven heeft de Commissaris een selectie aan de vertrouwenscommissie aangeboden. Vanavond heeft de vertrouwenscommissie verslag uitgebracht aan de gemeenteraad en heeft de raad vervolgens een aanbeveling van twee personen vastgesteld.

De nummer één op de aanbeveling is: mevrouw Nicole Ramaekers-Rutjens. Zij wordt door de gemeenteraad voorgedragen bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor benoeming tot burgemeester van de gemeente Gulpen-Wittem. Nicole Ramaekers-Rutjens is 50 jaar geleden geboren in Heerlen. Zij is momenteel woonachtig in Veldhoven. In die gemeente is zij namens een lokale fractie (Veldhoven Samen Anders: VSA) wethouder in het college.

Nicole Ramaekers-Rutjens heeft aan de Rijks Hoge School voor Tuin& Landschapsinrichting cultuurtechniek gestudeerd. Na haar studie is zij eerst ambtenaar in de gemeente Veldhoven geworden. Daarna heeft zij als zelfstandige een Groenontwerp en –adviesbureau gehad in Veldhoven.

In 2006 is zij aan de slag gegaan als raadslid in Veldhoven en in 2007 is zij wethouder geworden. Eerst met de portefeuille Beheer openbare ruimte, milieu & duurzaamheid, omgevingszaken, bereikbaarheid, dierenwelzijn, BrainportAvenue. Vanaf 2012 is haar portefeuille uitgebreid met Stedelijke (ruimtelijke) ontwikkeling en vanaf 2008 is zij ook 1e loco-burgemeester.

Tevens vervult zij diverse (bestuurlijke) nevenfuncties, onder andere op het gebied van de ruimtelijke ordening en in diverse samenwerkingsverbanden. De aanbeveling van de gemeenteraad wordt zo spoedig mogelijk aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.