Piet Franssen (wethouder gemeente Gulpen-Wittem) is deze maand benoemd tot voorzitter van de Korenwolfcommissie. Met de benoeming van Franssen is de Korenwolfcommissie weer op volle sterkte om het belang van de Korenwolf, een beschermde diersoort, optimaal te bedienen. Deze commissie heeft namelijk als doel ervoor te zorgen dat dit dier weer een vaste bewoner wordt van het agrarisch landschap van Zuid-Limburg.

Eén van de belangrijkste taken is het in stand houden en verder uitbreiden van de huidige leefgebieden naar 750-900 hectare. Daarnaast richt de commissie zich op het adviseren van agrariërs, het faciliteren van onderzoek en het samenbrengen van partijen.

Benoemingsprocedure
Naar aanleiding van de motie 786/Kuntzelaers is transparantie gevraagd bij selectie- en benoemingsprocedures van de Provincie. In lijn hiermee is voor het werven van de nieuwe voorzitter de openbare selectieprocedure gevolgd. Er is een vacature geplaatst in het regionale dagblad in Zuid-Limburg en op de website van de Provincie Limburg. Op basis van selectiecriteria is de kandidaat-voorzitter geselecteerd en voorgedragen aan Gedeputeerde Staten.
Bij de samenstelling van de commissie is gelet op een evenredige afspiegeling van alle betrokken partijen bij het belang van de Korenwolf. Naast de Provincie zijn dat: stichting het Limburgs Landschap, LLTB, Natuurhistorisch Genootschap, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Alterra, Natuurrijk Limburg en Natuurrijk Limburg-Zuid, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Faunabeheereenheid Limburg en Wildbeheereenheid Limburg.
Meer informatie over het provinciaal beleid met betrekking tot de bescherming van de Korenwolf staat op limburg.nl.