De Gemeenteraad van Gulpen-Wittem heeft vorige week unaniem een standpunt ingenomen inzake de reconstructie van de Wittemer-Allee. Dit naar aanleiding van de op 17 november gehouden besloten raadsconferentie op verzoek van de provincie Limburg. Uiteraard onderschrijft de gehele raad dat de fietsveiligheid een belangrijk item is en zijn wij van mening dat er een oplossing moet komen voor de huidige situatie. Tevens zijn wij voorstander van de punten zoals beschreven, te weten: de facelift rondom het klooster, de rotonde nabij het klooster en de fietstunnel onder de provinciale weg door.

Wij zien de oplossing evenwel niet in de integrale variant (doorsteek) door het kwetsbare natuurgebied, waarbij bovendien de leefbaarheid van Gulpen-Oost zwaar aangetast wordt en ook de situatie m.b.t. FC Gulpen en de Tennisvereniging onder druk komt te staan. De raadsfracties zijn van mening dat een variant zoals gepresenteerd met een vrijliggend fietspad langs de huidige Wittemer Allee aansluit bij de uitgangspunten voor de raad

  • dat ons vijfsterrenlandschap niet op een dergelijke manier – als zou gebeuren bij aanleg van de integrale variant – mag worden aangetast en
  • dat het woongenot voor de mensen die grenzend wonen aan de nieuwe verkeersstromen te zeer wordt aangetast.

Inmiddels hebben wij uit de wandelgangen vernomen dat op 1 februari a.s. een gesprek gepland is met stakeholders bij dit project. Dit was bij onze raad niet bekend.  Wij beseffen wel degelijk dat de provincie Limburg, de lead heeft in dit project en de procesgang daarvan, maar willen de provincie Limburg wel met klem meegeven dat wij als raad vinden dat u op deze manier voorbij gaat aan het verkrijgen van een goede beeldvorming over de belangen en gevoelens van alle betrokkenen bij dit project.

Vandaar dat wij een beroep op gedeputeerde Geurts doen om met onze raad en betrokken burgers/instellingen in gesprek te gaan en verzoeken u derhalve om op hele korte termijn een bijeenkomst – maar dan nu openbaar – in Gulpen-Wittem te organiseren waar de provincie Limburg ons verder informeert maar ook gelegenheid biedt om signalen uit onze gemeente naar voren te brengen. Wij gaan er daarbij vanuit dat de provincie Limburg ons ook meeneemt in de financiële aspecten voor onze gemeente.

Lees hier de volledige brief: Brief WittemerAllee