De provincie Limburg heeft vanavond aan de gemeenteraad voor het eerst de plannen gepresenteerd voor de reconstructie van de Wittemer Allee. Daarbij zijn er vier varianten gepresenteerd. Fractie Franssen heeft nog geen standpunt ingenomen voor welke variant dan ook. Voor onze fractie is het van essentieel belang dat de fietsveiligheid wordt verhoogd en dat er voldoende draagvlak is bij alle betrokkenen.

Met de provincie Limburg is afgesproken dat alle varianten vrijdag of uiterlijk maandag worden gepubliceerd en met allen betrokken worden besproken, alvorens er aan de verdere uitwerking van de varianten wordt begonnen.

Eerder op de avond is er ook een petitie aangeboden door de bewoners van Gulpen aan de Gedeputeerde en de Burgemeester. Een afvaardiging van onze fractie was bij deze bijeenkomst aanwezig en benadrukt nogmaals alle zorgen serieus te nemen.