Vorige week nam de Gemeenteraad de structuurvisie Wonen Zuid-Limburg aan. Een stuk waar wij alleen maar ja tegen kunnen zeggen. De woonvisie wordt op regionaal niveau vastgesteld en wij maken hier integraal deel van uit. Onze eerdere verzoeken om aparte instrumenten voor het heuvelland toe te passen, zijn jammer genoeg niet gehonoreerd. Gelukkig is er wel enige versoepeling voor, dankzij de heuvelland lobby. Daarom moet ons inziens de woonvisie wel in haar uitwerking periodiek worden geëvalueerd. Immers de ontwikkelingen rondom groei en krimp wisselen elkaar continu af. Verwachtingen worden bijgesteld en dit resulteert dan weer in aanpassingen van de huishoudensontwikkeling en woonbehoefte. Wij dienden dan ook samen met het CDA en Balans een motie in waarin wij vragen periodiek de resultaten van de woonvisie, beter gezegd de uitwerking en implementatie van die visie, te evalueren en op schaal van zuid-Limburg te rapporteren. Dit kan dan aanleiding zijn om punten bij te stellen.