Al geruime tijd wordt onze fractie aangesproken op de goede resultaten die zijn bereikt met het vrijliggende fietspad tussen Partij en Mechelen. Vrijwel alle inwoners zien dit als een goede investering in de verkeersveiligheid van deze verbindingsweg. Toch zijn er ook nog enkele aandachtspunten geconstateerd, die wij met de inwoners delen. Aan het College van burgemeester en wethouders hebben wij daarom de volgende vragen gesteld:

De afscheidingsband tussen het fietspad en het wegdek (aan de zijde van Partij) is gemaakt van een lage betonnen scheiding. Met name in het donker is deze afscheiding niet meer te zien, doordat de reflectoren afgebroken of verbogen zijn (zie foto). Inmiddels hebben er zich ook al meerdere ongelukken en botbreuken bij fietsers voorgedaan.

1.Kunt u de afscheiding herstellen en/of aanpassen zodat deze duidelijk zichtbaar is voor fietsers en automobilisten om verdere ongevallen te voorkomen?

Een suggestie van onze fractie is om iets hogere reflectorpalen te plaatsen of de groene heg door te trekken tot de bebouwde kom van Partij.

Inwoners van de Van Pallantstraat maken zich zorgen over de verkeersveiligheid bij het uitbreiden van deze straat. Regelmatig ontstaat er een onoverzichtelijke situatie en is er geen vrij zicht (meer) op de doorgaande weg. Meerdere bewoners hebben ons gevraagd of het mogelijk is hier een spiegel te plaatsen, zodat er beter zicht op de doorgaande weg ontstaat.

  • Bent u het met ons eens dat er hier een verkeerssituatie is met slecht zicht op de doorgaande weg?

Bent u bereid om de verbetering van deze situatie (d.m.v. een spiegel) te onderzoeken?

De antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet.