Vanuit de kern Wahlwiller en met name vanuit de plaatselijke verenigingen bereikt ons verontrustende informatie. De afgelopen weken ontvingen wij meerdere, vaak tegenstrijdige berichten over de toekomst – en beschikbaarheid van de gymzaal annex gemeenschapsruimte voor Wahlwiller. Meerdere verenigingen hebben bij het bekend worden van de sluiting van de bassischool contact met u gehad over de toekomstige beschikbaarheid van de gymzaal voor de kern Wahlwiller.

Volgens onze informatie is er een toezegging gedaan dat de verenigen de komende drie jaar gebruik konden blijven maken van deze voorziening. De betrokken verenigingen hebben mede op basis van deze toezegging nieuwe investeringen in hun op de zaal afgestemde materialen gedaan.

De afgelopen week bereikte ons het bericht dat er een ambtelijk gesprek met de verenigingen heeft plaatsgevonden waarbij is aangegeven dat de school en gymzaal op korte termijn worden gesloopt, waardoor deze verenigingen letterlijk op straat staan.

Wij hebben het college van burgemeester en wethouders de volgende vragen gesteld:

  1. Heeft u als college en uw ambtenaren gesproken met de verenigingen in Wahlwiller over de toekomst van de gymzaal en zo ja wat waren de uitkomsten van deze gesprekken?
  2. Heeft u uw ambtenaren op pad gestuurd om te verkondigen dat het gebouw op korte termijn gesloten en gesloopt wordt en daarbij ook de naastgelegen woning betrokken wordt?
  3. Volgens onze informatie is er in Wahlwiller een werkgroep (vanuit de verenigingen en zelfstuurgroep) actief, die de mogelijkheden onderzoekt om de gymzaal van de gemeente over te nemen. Bent u bekend met deze werkgroep en hun initiatief?
  4. Klopt het gerucht dat het schoolgebouw binnen de termijn van 1 jaar wordt gesloopt en zo ja waar heeft u deze financiering opgenomen?
  5. Waarom heeft u naast de gebruikers, de zelfsturingsgroep van Wahlwiller niet betrokken bij uw planvorming of bent u dit alsnog van plan?
  6. Wat zijn de jaarlijkse kosten van de gymzaal, die de verenigingen zouden moeten betalen als zij het gebouw van de gemeente gaan overnemen als zijnde gemeenschapsvoorziening?
  7. Op welke termijn gaat u de gemeenteraad informeren en betrekken bij uw planvorming?