Fractie Franssen heeft eind september vragen gesteld aan het College en Arriva over de conceptdienstregeling. Daarnaast verzochten wij om inzicht in de consequenties van de nieuwe werkwijze voor Gulpen-Wittem. Onze fractie heeft van veel inwoners uit onze gemeente en met name de kern Mechelen veronruste reacties ontvangen. Daarnaast zijn wij ook in gesprek gegaan met de personeelsleden van de huidige concessiehouder Veolia. Naar aanleiding hiervan hebben wij twee weken geleden vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders en verzocht om een gesprek met Arriva.

Arriva en het College hebben toegezegd op zeer korte termijn met elkaar in gesprek te gaan over de aanpassingen voor de lijn 57 en lijn 61 en de consequenties van de nieuwe dienstregeling. Vervolgens zullen ook de gemeenteraad en de inwoners van Gulpen-Wittem worden geinformeerd over de wijzigingen en eventuele consequenties voor de infrastructuur.

Fractie Franssen maakt zich net als het CDA Vaals grote zorgen over de bereikbaarheid van het openbaar vervoer voor de bewoners van Hilleshagen en de kernen langs de lijn 57. Door het laten vervallen van deze buslijn zijn alle bewoners, waaronder ook veel ouderen en mindervaliden aangewezen op eigen vervoer. Daarnaast kunnen scholieren veel minder vaak reizen naar de studentensteden Maastricht, Heerlen en Aken door het verlagen van de frequentie van de lijn 57. Voor onze fractie is dit in september 2016 aanleiding geweest om direct aan de bel te trekken. In het verleden hebben wij meerdere keren aangedrongen op een uitbreiding van het openbaar vervoer netwerk. Dat de dienstverlening nu meer dan gehalveerd wordt, staat haaks de inspanningen die de afgelopen jaren zijn gedaan. Helaas wil Arriva op dit moment niet vooruitlopen op aanpassingen in de dienstregeling, die door de provincie definitief is vastgesteld.

Arriva heeft de volgende schriftelijke reactie gegeven: “ De wijzigingen in de busdienstregeling volgen allen uit het ‘Limburgnet’, de blauwdruk voor een nieuw openbaar vervoernetwerk, dat enkele jaren geleden door de provincie Limburg in samenspraak met de gemeenten en andere betrokkenen is ontwikkeld. Wij hebben dit vervoerplan op 19 mei jl. aan alle Zuid-Limburgse gemeenten gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in Born. Tijdens deze bijeenkomst waren niet alle gemeenten vertegenwoordigd. De dienstregeling is inderdaad definitief en met de Provincie vastgesteld.”

 

“Tussen Vijlen en Mechelen komt aan de Hilleshagerweg een drietal bushaltes te vervallen. Voor de instappers bij deze haltes ontstaan grotere loop-/fietsafstanden naar vervangende haltes in Mechelen, Vijlen of bij Nijswiller aan de N278. Eveneens conform het Limburgnet wordt de frequentie op lijn 57 Maastricht – Mheer – Epen – Mechelen – Gulpen gehandhaafd als halfuurdienst op het drukste deeltraject (Maastricht – Mheer) en gereduceerd tot een uurdienst op het minder drukke traject Mheer – Epen – Mechelen – Gulpen. De nadelige gevolgen hiervan voor Mechelen, Epen, Noorbeek en Wittem liggen voor de hand: reizigers beschikken over minder vertrek- en aankomstmogelijkheden en zullen vaker hun dagindeling moeten aanpassen aan de bustijden dan ze bij een halfuurdienst zouden hebben gedaan.  Als extra heeft Arriva aangeboden om in de zomerperiode de hele lijn wel in een halfuurfrequentie te rijden, om de vele toeristen in het Heuvelland te gerieven. Ook dit is in lijn met de filosofie achter het Limburgnet: vraaggericht vervoer aanbieden. Voor de gemeente Gulpen – Wittem spelen ook nog de sterk verbeterde bereikbaarheid van Maastricht Randwyck en het centrum van Aachen.”