Gulpen-Wittem, 15 juli 2016 – Na een lang traject en een intensieve samenwerking tussen verschillende partijen is het nieuwe fiets- en combipad tussen Epen en Mechelen nu officieel klaar voor gebruik. Gedeputeerde Geurts en wethouder Franssen namen de proef op de som: al fietsend testten ze de veiligheid, het comfort én genoten ze van het uitzicht. Het nieuwe fiets- en combipad heeft een lengte van 1,8 kilometer.

 

Verkeersveiligheid kwetsbare verkeersdeelnemers prioriteit

De weg tussen Epen en Mechelen loopt door een indrukwekkend stukje landschap en wordt door toeristen, werkverkeer en schoolgaande jongeren veel gebruikt. De drukte op deze mooie route was vaak niet altijd even ideaal voor alle weggebruikers. Om de verkeersveiligheid van zowel de fietsers als de voetgangers te verbeteren, hebben gemeente Gulpen-Wittem en provincie Limburg geïnvesteerd in de aanleg van een fiets- en combipad buiten de bebouwde kom.

 

Wethouder Franssen: “Bij infrastructuurprojecten gaat mijn aandacht altijd uit naar de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Het vergroten van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers heeft prioriteit in Gulpen-Wittem. De afgelopen 5 jaar hebben we daarom 18 kilometer aan fietsvoorzieningen gerealiseerd. Ik ben trots dat het ons ook gelukt is om in dit prachtige Geuldal een verkeersveilige oplossing te realiseren voor deze doelgroep.”

 

Gedeputeerde Geurts: “Dit fietspad is mooi ingepast in het landschap, dat onze trots vormt. Deze nieuwe fietsroute is aantrekkelijk voor inwoners, met name voor schoolgaand verkeer, maar zeker ook voor toeristen. Voortaan kan iedereen op een veilige, sportieve en recreatieve manier genieten van het mooie landschap.”

 

Provinciale aandacht voor fiets in 2016-2019

De kosten voor de aanleg van dit fiets- en combipad bedroegen 1,2 miljoen euro. Provincie Limburg heeft 235.250 euro gesubsidieerd. Het Uitvoeringsprogramma Fiets van de Provincie Limburg is erop gericht dat het fietsgebruik in Limburg wordt gestimuleerd en toeneemt. Er wordt 24 miljoen geïnvesteerd in de periode 2016-2019. Het plan is erop gericht om samen met partners als gemeenten, Fietsersbond en andere stakeholders te werken aan goede, veilige en snelle fietsverbindingen. Daarnaast zijn, mede ten behoeve van het toerisme, ook aantrekkelijke combinaties van de fiets en het openbaar vervoer van belang. Denk hierbij aan uitnodigende recreatieve fietsroutes door het Limburgse land en de grensstreek. Het gebruik van slimme verlichting op veelgebruikte fietsroutes. Prikkels om het fietsen te stimuleren. En goede data om het fietsbeleid te kunnen sturen.

 

Bekijk hier de impressie van Omroep Krijtland (met dank aan Jan Somers): https://youtu.be/C3y6cdbnB3Q