Deze week hebben wij aan het College van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de parkeermogelijkheden in de wijk Wienberg (Scholdrees) en het vernieuwen van de glasbak.  Daarnaast ontvingen wij van veel ouders en kinderen de vraag om een speeltoestel in het nieuwe groene hart. Reden voor de volgende vragen:

Wienberg/Malleziep:
Al geruime tijd ontvingen wij van meerdere buurtbewoners opmerkingen en suggesties over de parkeerknelpunten in de wijk Wienberg te Mechelen. In deze buurt is de parkeerdruk net als in veel wijken toegenomen. Daarnaast hebben er zich op verzoek van de Brandweer enkele wijzigingen voor gedaan, waardoor het aantal parkeermogelijkheden verminderd is. Tot slot zijn er ook nu opmerkingen door de brandweer en buurtbewoners over smalle passages gemaakt.

Reden om u een aantal vragen voor te leggen:

1.Bent u bekend met de toegenomen parkeerdruk in de wijk Wienberg en de opmerkingen van de buurtbewoners- en brandweer?

2.De buurtbewoners hebben de suggestie gedaan om naast de glasbak, aan de Scholdrees een aantal parkeerplaatsen toe te voegen. Er lijkt hier voldoende ruimte te zijn om de parkeervoorzieningen (beperkt) uit te breiden. (Wellicht dat dit gecombineerd kan worden met het plaatsen van de ondergrondse glascontainer). Bent u bereid om deze mogelijkheid te onderzoeken?

De buurtbewoners van de straten Mechelbeeklaan en Malleziep hebben aan de achterzijde van hun woning te maken met een smalle straat, waar door geparkeerde auto’s de verkeersdoorgang en toegang voor de brandweer belemmerd wordt.

3.Bent u bereid om naar het knelpunt van deze smalle straat te kijken en de mogelijkheden om een vrije doorgang voor auto’s en brandweer te onderzoeken?

Groene Hart:

De realisatie van het groene hart in Mechelen nadert haar einde. Fractie Franssen vindt dit een prachtige upgrade van het binnen gebied in Mechelen. Meerdere omwonenden en met name gezinnen met jonge kinderen hebben bij ons aangeklopt of het toch niet mogelijk is om een of meerdere speeltoestellen voor de (kleine) kinderen te plaatsen. De ouders zijn daarbij bereid om zelf zorg te dragen voor het onderhoud van de toestellen.

  1. Bent u bereid om samen met de gezinnen te kijken naar de mogelijkheid om een of meerdere speeltoestellen te plaatsen?
  1. Bent u bereid om de gezinnen de mogelijkheid te bieden om hier zelf mee aan de slag te gaan?