Deze week treden wij als laatste gemeente van Zuid-Limburg toe tot een afvalsamenwerkingsverband. Een bijzonder moment voor een gemeente die graag eigenwijs met haar afvalbeleid is. Door velen wordt de toetreding tot RD4 toegejuicht. Ook onze fractie ziet de voordelen in van toetreding tot de RD4. Toch willen wij ook een aantal kanttekeningen plaatsen.

Voor onze fractie is het essentieel dat verenigen nu en in de toekomst de mogelijkheid behouden om een bijdrage te leveren aan het afvalbeleid. Het levert verenigingen een aardige zakcent op en het stimuleert inwoners om hun afval (gescheiden) aan te bieden, zodat de plaatselijke verenigingen hiervan kan stimuleren. Omdat wij ons voor het toekomstig afvalbeleid zorgen maken over de mogelijkheid voor verenigingen om onder andere oud papier en textiel in te zamelen, dienen wij samen met het CDA een amendement in. Daarin vragen wij u om bij het opstellen van het nieuwe afvalbeleid hiermee nadrukkelijk rekening te houden.

Met de toetreding tot RD4 geven wij ook een stuk vrijheid van onze afvalinzameling op. We treden toe tot een grote samenwerking, dit levert schaalvoordelen en hopelijk op termijn ook kostenvoordelen op. Wel zullen wij ook in de toekomst kritisch blijven ten opzichte van het afvalbeleid en behouden wij ons als fractie het recht voor om hier voor onze gemeente eigen afwegingen te maken.

Tijdens het Sprekersplein kregen wij de toezegging van RD4 en de wethouder dat er wordt gekeken naar de mogelijkheid om personeel mee over te nemen. Wij hopen dat daarnaast ook gekeken wordt of het in de nabije toekomst mogelijk is om werkzoekenden een kans te bieden bij RD4.

Tot slot vragen wij u om bij het herzien van het afvalbeleid ook de regels m.b.t. het milieupark te uniformeren. Wij kunnen onze inwoners zo ook toegang bieden tot de andere milieuparken van RD4. Zij zijn dan niet meer gedwongen naar Margraten te reizen maar kunnen hun “overtallige spullen” ook naar onze buren in Vaals brengen.

Amendement RD4-Afvalbeleid