Een prima opzet, waarvoor dank dat wij als Raad hier meerdere keren nauw betrokken zijn geweest. Wij zien met belangstelling uit naar de resultaten, maar vragen wel nog de aandacht voor twee zaken:

Onze handhavers krijgen meer opdrachten op het gebied van voorlichting en wijzen op eigen verantwoordelijkheid. Wij vragen u om de handhavers hierin goed te begeleiden op het vlak van uitstraling en communicatie.

Daarnaast weten wij dat er vrijwel geen mogelijkheden zijn om te handhaven op het vervallen van panden. Hoewel er wet- en regelgeving in de maak is voor het wind- en waterdicht houden van monumenten. Wij verzoeken u om met name op dit vlak in te zetten op het voorkomen van handhaving en vroegtijdig te wijzen op eigen verantwoordelijkheid en met name voorlichting om verval te voorkomen en aan te pakken.