Tijdens de raadsvergadering in april diende de bevriende oppositie partijen een voorstel in om te komen tot een heuvelland gemeente. Een ongelukkig geformuleerde en veelste ingrijpende motie, aldus onze raadsleden Jo Nix en Robbert Dautzenberg:

” Wij lopen veel te veel op de muziek vooruit. Wij kiezen op dit moment voor samenwerken en niet voor herindelen. De schaal van een gemeente wordt altijd te groot en de afstand naar de Burger nog groter. Wij hebben aangetoond dat wij het als gemeente goed en slagvaardig zelf kunnen oplossen.”

Wel willen wij dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om maatwerk te leveren en de samenwerking op te zoeken.  Of het nu gaat om het helpen van mensen bij het vinden van werk of om de zorg voor jongeren. Het is wel belangrijk dat gemeenten genoeg geld en mankracht hebben om dit goed te kunnen uitvoeren. Kleinere gemeenten zullen wel meer moeten samenwerken. Fractie Franssen vindt lokaal draagvlak essentieel voor samenwerking en gemeentegrootte.