In het kader van de Geuldalactie heeft Stichting het Limburgs Landschap in 1978 de Wittemermolen met de bijbehorende vijvers en sluizen kunnen verwerven. Hierna is de molen gerestaureerd en door vrijwilligers in bedrijf gehouden. De laatste jaren zijn er problemen ontstaan met het dichtslibben van de molentak, waardoor de wateraanvoer naar het waterrad belemmerd werd. Na restauratie van de technische installaties start Het Limburgs Landschap nu met het herstel van de molentak om de wateraanvoer te verbeteren.

Molenvijver

Deze week is het bedrijf Ploegam uit Vinkel gestart met het uitbaggeren van de molenvijver. Een kraan met een lange giek ontgraaft het riet en slib en deponeert dat op de oever. Hier kan het materiaal inklinken, waarna het verwerkt zal worden. De werkzaamheden zullen circa twee weken in beslag nemen.

Oude situatie

Met het herstel van deze molenvijver wordt gedeeltelijk het beeld van 1731 hersteld. In dat jaar realiseerde Ferdinand Adolph graaf von Plettenberg (eigenaar van de rijksheerlijkheid Wittem) de Wittemer Allee, met aan weerszijden daarvan een viertal vijvers. Deze vijvers zijn later (gedeeltelijk) benut om er de watermolen op te kunnen laten functioneren. Andere vijvers zijn gedempt. Het Limburgs Landschap is nu aan het bestuderen of er een mogelijkheid is deze gedempte vijvers ook te herstellen.

Ondersteuning

Het project is onderdeel van het project ‘Oude Geularm Gulpen-Wittem’ en wordt mede mogelijk gemaakt door (financiële) ondersteuning van de provincie Limburg, de gemeente Gulpen-Wittem, de Nationale Postcode Loterij en diverse giften van particulieren en particuliere fondsen, waaronder het Prins Bernhard Cultuurfonds

Bron: gemeente Gulpen-Wittem / Foto Ploegam.