Gisterenavond heeft een grote meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met de overgang van de regionale sociale dienst Pentasz naar een organisatie op Maastricht-Heuvellandniveau.

Fractie Franssen heeft daarbij opgemerkt dat wij het jammer vinden dat een goed functionerende organisatie nu opgaat in een groter geheel. Tegelijkertijd hebben wij er wel alle vertrouwen in dat de uitvoering van de sociale dienst op Maastricht-Heuvelland niveau bestendig is tegen de decentralisaties en rijksbezuinigingen.

Wij hebben middels een motie het college nadrukkelijk gevraagd om een loketfunctie voor Gulpen-Wittem te behouden alsmede het spreekuur op locatie. Daarnaast behouden wij onze mogelijkheden om lokaal invulling te geven aan het sociale beleid.

28 mei 2015 – Motie CDA Franssen Balans – sociale dienst