De Rekenkamercommissie van Gulpen-Wittem presenteerde op 26 mei haar onderzoeksrapportage met betrekking tot Burgerparticipatie en Kernenoverleg in de gemeente Gulpen-Wittem. In de Bijlage leest u samengevat de bevindingen.

Fractie Franssen neemt momenteel kennis van het rapport en zal uiteraard later reflecteren en reageren op de bevindingen met als doel de burgerparticipatie te verbeteren.

GuWi; Persbericht rapport zelfsturing