Wij zijn blij dat er bij het groene hart in Mechelen nu eindelijk schot in de zaak zit. Het heeft “even” geduurd, maar het plan is rond. Een mooie groene omgeving, cultuurhistorisch en in oudeglorie, in het hart van Mechelen en een verfraaiing van de dorpsrand. Een plan dat enkele jaren geleden al enthousiast is omarmd door de kern Mechelen.

Er ligt een ambitieus plan voor dat samen met de inwoners, ondernemers en verenigingen uitgevoerd kan worden. Wat ons betreft worden daarbij ook zeker de kinderen niet vergeten bij de speelvoorzieningen en de verenigingen bij het openluchttheater. Een actieve bijdrage aan de leefbaarheid! Zoals zelf meewerken aan realisatie en onderhoud.

Wat betreft de ingediende motie is dit volgens ons al verankerd in de plannen. Wij wachten dan ook graag even de reactie van het College af.

De stichting heeft zich goed gepresenteerd tijdens het Sprekersplein. Wij wensen de stichting dan ook heel veel succes toe bij deze mooie uitdaging!