Gulpen-Wittem, 2 februari 2015 – De gemeente Gulpen-Wittem en IKL gaan 85.000 euro investeren in het beter bereikbaar en beleefbaar maken van haar cultuurhistorisch erfgoed. Dit doet zij in nauwe samenwerking met stichting IKL. Twaalf objecten worden de komende periode gerenoveerd. 

De gemeente Gulpen-Wittem heeft een van de hoogste dichtheden aan cultuurhistorische elementen van Nederland. Wethouder Piet Franssen: “Elementen zoals kalkovens, bakhuizen, mottes, bronnen en groeves laten niet alleen het verhaal van de mens in het landschap door de eeuwen heen zien, ze zijn ook nog eens van grote recreatieve waarde. We vinden het daarom belangrijk dat om de aanwezige cultuurhistorische objecten te behouden en te versterken, zodat ze meer zichtbaar en beleefbaar zijn voor inwoners en toeristen.”

Stichting IKL

De coördinatie van de uitvoering ligt in handen van stichting IKL. Projectleider Henk van Kuijk van IKL: “De gemeente heeft goed geluisterd naar de wensen van lokale heemkundeverenigingen. Zij droegen een groot deel van de elementen aan die dit jaar opgepakt gaan worden. Daarnaast is het uniek dat zoveel elementen tegelijkertijd door een gemeente worden opgepakt, ongeacht wie de eigenaar is. Dat duidt op het belang van de cultuurhistorie voor deze gemeente.”

Cultuurhistorische objecten

Deze week is gestart met groenwerkzaamheden bij de motte Boerenberg in Eys. De Boerenberg is een Abschnittmotte uit de late middeleeuwen. Een Abschnittmotte is een deel van een kasteelheuveltje of motte dat is ontstaan door afgraving van een deel van een grotere heuvel, waardoor de motteheuvel los is komen te liggen van de rest. Tussen de motte en de rest van de heuvel is een gracht gegraven. De motte is met een boogbrug verbonden met de achterliggende heuvelrug. Later zal de Monumentwacht Limburg de historische boogbrug restaureren.

Na de start aan de Boerenberg worden enkele groeves aangepakt, onder andere bij Crapoel en het Bovenste Bosch. Bij Wijlre liggen twee kalkovens. Eén wordt hersteld zodat deze behouden blijft, de ander staat op instorten. Hier worden maatregelen genomen om deze situatie veiliger te maken. Ander projecten betreffen de enorme zandsteen, “Der Dieke Stjee” in het Elzetterbos, de bron van de Gronselenput en de Motte Epen. Tot slot wordt het bekende bakhuis bij de Volmolen gerestaureerd waardoor deze weer gebuikt kan worden om vlaaien in te bakken.

Samenwerking tussen diverse partijen

Bij de voorbereiding zijn eigenaren, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten en buurgemeente Valkenburg aan de Geul nauw betrokken. De gemeente Gulpen-Wittem heeft 60.000 euro ter beschikking gesteld voor de uitvoering. Stichting IKL heeft daarnaast nog aanvullende financiering weten te organiseren via de Europese POP subsidie ter hoogte van 25.000 euro. Daarmee werd de landschapsdroom van de gemeente Gulpen-Wittem door stichting IKL ingevuld: “Breng mensen en middelen bij elkaar en werk aan het cultuurhistorisch erfgoed”.

Andere projecten

Het cultureel erfgoed is in de gemeente Gulpen-Wittem rijk aanwezig. De gemeente vindt het belangrijk dat haar cultureel erfgoed meer zichtbaar en beleefbaar is voor inwoners en toeristen. Naast dit project heeft de gemeente onder meer QR-codes aangebracht op watermolens en is ze bezig met het ontwikkelen van app-wandelingen op het gebied van het cultureel erfgoed. Ook volgt in 2015 een communicatiecampagne waarin het verhaal achter het cultureel erfgoed centraal staat.