Vorige week zijn wij door enkele bewoners van het buurtschap A ge Veld en Kloosterhof geïnformeerd over de voorgenomen wijziging van de parkeersituatie door de woningstichting Wittem. Zoals uit onze informatie blijkt is de woningstichting Wittem voornemens de parkeerplaatsen rondom het (gerenoveerde) klooster te onttrekken aan de openbaarheid en te voorzien van een slagboom en in- en uitrit. Een en ander zou samengaan met het verwijderen van een aantal parkeerplaatsen voor de woningen van A ge Veld, een situatie die al sinds 1986 bestaat. Al in een eerder stadium hebben wij de beperkte parkeercapaciteit in deze buurt bij burgemeester en wethouders aangekaart. Vandaag hebben wij opnieuw vragen gesteld. Deze kunt u hieronder lezen:

  1. Bent u op de hoogte van de plannen van de woningstichting Wittem om te voorzien in een eigen, afgesloten parkeerplaats voor de bewoners van het Klooster en dat de realisatie hiervan samengaat met het afsluiten van deze parkeerplaatsen en het ontnemen van de toch al beperkte parkeergelegenheid voor de bewoners van A ge Veld en Kloosterhof?
  2. Is het College van mening dat daar op de plekken waar de parkeercapaciteit in het geding is, bij zulke voornemens en besluiten ook alle buurtbewoners geïnformeerd moeten worden en niet alleen de huurders van de woningstichting?
  3. Welke mogelijkheden ziet het College om de parkeercapaciteit voor de overige bewoners te behouden en in de toekomst uit te breiden, wij vragen daarbij in het bijzonder naar de stand van zaken voor de parkeerruimte rondom de basisschool en de mogelijkheid tot bewonersparkeren?
  4. Wij hebben begrepen dat er tevens overleg is tussen de basisschool en de gemeente over de parkeerproblematiek. Kunt u de uitkomsten van dit overleg nader toelichten?
  5. Is er overleg / voornemen tot overleg tussen de gemeente Gulpen-Wittem en woningstichting Wittem over deze voorgenomen wijziging van de parkeersituatie?
  6. Welke parkeernorm geldt er voor deze buurt en voldoet de huidige- en voorgenomen capaciteit aan deze parkeernorm?