Fractie Franssen is al sinds 2010 een voorvechter van snel internet binnen onze gehele gemeente. Daarvoor hebben wij gelukkig unaniem steun van de gehele gemeenteraad en een aantal omliggende gemeenten. Het blijft daarbij ons streven om te zorgen voor kwalitatief goede en snelle internetverbindingen in Gulpen-Wittem. Hiervoor zoeken wij steun bij de provincie Limburg. Dit omdat met name snel internet de economische rendabiliteit en zorgverlening van het buitengebied sterk kan vergroten.

De provincie Limburg heeft onlangs een hoorzitting gehouden over het snel internet in Limburg. Daarbij wordt er onderzoek gedaan naar het nut en de noodzaak van snel internet in het buitengebied. Gulpen-Wittem heeft daar namens Maastricht- en de Heuvellandgemeenten een pleidooi gehouden voor snel internet en glasvezelverbindingen.

De hoorcommissie van de provinciale staten heeft inmiddels een initiatiefvoorstel opgesteld om aanvullend onderzoek te laten uitvoeren en hierover in het voorjaar van 2015 verslag van uit te brengen. Onze fractie is blij met deze uitkomst en hoopt dat er in 2015 snel stappen gezet kunnen worden voor het realiseren van dit initiatief.