Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente Gulpen-Wittem gevraagd om tijdelijk het bungalowpark Landsrade in gebruik te mogen nemen als asielzoekerscentrum (azc) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem heeft besloten medewerking te verlenen aan dit verzoek.

Locatie
Op de locatie Landsrade nr.9, een recreatiepark, zijn de infrastructuur en kantoorruimten aanwezig die maken dat de locatie relatief snel ingezet kan worden als opvanglocatie. Er zullen 250 bewoners gehuisvest worden. De tijdelijke opvang is voor een periode van 1 jaar, met een mogelijke verlenging. Na het volgen van de formele procedures zullen de eerste bewoners naar verwachting medio november instromen.

Informatieavond
De gemeente Gulpen-Wittem gaat in samenwerking met het COA een informatieavond organiseren voor de directe omwonenden en inwoners- en belangstellenden van de gemeente Gulpen-Wittem.

Landelijke ontwikkeling
Op dit moment heeft het COA te maken met een plotselinge en onverwacht hoge stijging van de bezetting op de opvanglocaties en daarom is uitbreiding van capaciteit nodig. Er is sprake van een toenemend aantal asielzoekers uit Syrië, Somalië en Irak.

Bron: COA en gemeente Gulpen-Wittem