Gulpen-Wittem, 24 april 2014 – Het college van Burgemeester en Wethouders reikt op vrijdag 25 april vier Koninklijke Onderscheidingen uit aan inwoners van de gemeente Gulpen-Wittem. 

Nic Aelmans uit Wijlre (64 jaar)

Sinds 1977 is de heer Aelmans collectant in de RK Kerk H. Gertrudis in Wijlre. Enkele keren is hij lid van de kascontrolecommissie en regelmatig brengt hij financieel advies uit o.a. bij restauratie voor de RK Kerk. Vanaf 1990 is hij actief voor jeugdcarnavalsvereniging de Kling Puime, voornamelijk in de werkgroepen. Sinds 1996 is hij penningmeester van stichting gemeenschapshuis het Wielderhoes Wijlre. Vanaf 1988 is hij lid van Wandelvereniging Wijlre en verricht hij o.a. hand en spandiensten op de rustplaatsen bij de wandeltochten van de vereniging. Zeven jaren was hij penningmeester van het schoolbestuur van basisschool Op de Tien Bunder. Sinds 2010 is de heer Aelmans collectant voor Reumafonds en de Nierstichting

Mevrouw Ine Schreurs-Janssen uit Partij-Wittem (53 jaar)

In 1980 is mevrouw Schreurs-Janssen medeoprichtster van het Jeugdwerk in Simpelveld en vervult 3 jaar het penningmeesterschap. Basisschool HH Engelbewaarder in Partij-Wittem heeft van 1994 tot 2006 kunnen rekenen op haar vrijwillige inzet als hulpouder, penningmeester van de Ouderraad en als redactielid van het schoolkrantje. Acht jaren is zij lid geweest van de Ouderraad van college Rolduc/ Charlemagne Kerkrade. Ook is mevrouw Schreurs-Janssen een van de vele vrijwilligers van Klooster Wittem. Als lid van het zangkoor luistert zij de heilige missen mee op, is ze drie jaar lid van de Bloemsiergroep en 11 jaar actief voor de gezinsmissengroep. Van 2006 tot 2011 was ze lid van het zangkoor “Zingend door het leven” te Eys. Daarnaast is zij al meer dan 15 jaar penningmeester van de Zonnebloem afdeling Partij-Wittem. 15 jaar is zij verbonden aan de Ziekendag Gulpen-Wittem, eerst als vrijwilligster en daarna als penningmeester. Sinds 2008 is zij collecteorganisator van het Prinses Beatrix Spierfonds in Partij-Wittem.

Leo Jaspers uit Mechelen (71 jaar)

De heer Jaspers is van 1966 tot 2004 directeur van basisschool A gene Wienberg Mechelen. Hij is initiator van het volleybaltoernooi waarvan hij tevens 31 jaar kartrekker is om geld te vergaren voor het schoolverlaterskamp. In 1968 is hij medeoprichter/ voorzitter van het Kindervakantiewerk Mechelen. 14 jaar blijft hij leider/ voorzitter. Hij is initiator en 25 jaar kartrekker van het zaalvoetbal-oliebollentoernooi. In 1975 is hij mede-initiator van het schoolhoofdenoverleg in het Heuvelland. Ruim 43 jaar vervult de heer Jaspers het penningmeesterschap van het Rayonbestuur CNV onderwijs Heuvelland. Sinds 2003 is hij columnist voor parochieblaadje ’t Johannesklokje Mechelen. Vanaf 2010 is hij correspondent voor het Gulp- en Geuljournaal en al sinds 1978 freelance sportcorrespondent voor Dagblad de Limburger. Bijna 35 jaar is hij lid van voetbalvereniging RKMVC waar hij sinds 1970 het voorzitterschap bekleedt van de sponsorcommissie. Vanaf 1986 is hij lid, vanaf 2004 bestuurslid en sinds 2008 is hij voorzitter van de Van der Looij Welfare Foundation Sri Lanka. De stichting verricht inspanningen ten behoeve van de kansarme bevolking van Sri Lanka.

Jo Nix uit Gulpen (63 jaar)

De heer Nix is in de periode 1990 – 1998 lid van de gemeenteraad van de voormalige gemeente Gulpen en sinds 2002 lid van de gemeenteraad van Gulpen-Wittem. Al bijna 35 jaar zet hij zich in voor verschillende voetbalverenigingen. Van 1963 tot 1971 was hij lid van VV RKMVC Mechelen en van 1971 tot 1986 was hij lid en jeugdtrainer van VV Partij. Sinds 1986 is hij vrijwilliger bij voetbalvereniging FC Gulpen waar hij meerdere jaren actief was als trainer, leider en grens/ scheidsrechter. Van 1980 tot 1982 is hij bestuurslid van handbalvereniging Gulpen en rond 1988 is hij meerdere jaren interim bestuurslid van Harmonie van Gulpen. Ook zet de heer Nix zich als lid/ voorzitter 7 jaar in voor zaalvoetbalvereniging het Brouwerswapen. In 1997 werd hij lid/ voorzitter van Dartclub Bergland. Vanaf 2001 is hij lid van de Raad van Elf van CV de Gaarekiekere. In 1996 wordt hij uitgeroepen tot Prins carnaval. Van 2005 tot 2007 was hij lid/voorzitter en de tafelvoetbalclub Oad Gullepe en van 2009 tot 2012 is hij collectant van het Reumafonds. In 2012 werd hij lid van de Vrienden van Oranje Gulpen. Zij organiseren activiteiten op Koningsdag in Gulpen. Hij verricht hand en spandiensten voor de Gulpener Turnclub. In 2004 is hij initiatiefnemer/ voorzitter van de stichting intocht Sinterklaas Gulpen. Verder speelt hij al meer dan 25 jaar voor zwarte Piet op 5 december.