Fractie Franssen en het CDA vormen ook de komende vier jaar de coalitie in de gemeenteraad van Gulpen-Wittem. Beide partijen hebben daartoe overeenstemming bereikt. Fractie Franssen en CDA hebben ieder vijf zetels en wonnen beide een zetel bij de op 19 maart jl. gehouden verkiezingen. De gemeenteraad van Gulpen-Wittem telt 15 zetels.

Afgelopen week is met alle partijen in de raad gesproken en van gedachten gewisseld over de te vormen coalitie. De gesprekken waren constructief en in een goede sfeer. De programmatische overeenstemming, de samenwerking in de afgelopen vier jaar en de verkiezingsuitslag hebben de Fractie Franssen doen besluiten van de door de andere partijen geboden mogelijkheden geen gebruik te maken.

Beide partijen zullen nu het coalitieakkoord gaan uitwerken, waarna de benoeming van de wethouders plaatsvindt. Omtrent de invulling daarvan en de portefeuilleverdeling vindt nog overleg plaats.