Gulpen-Wittem 3 maart 2014 – In augustus 2013 is in Partij met een informatieavond het Reanimatie Oproep Netwerk (RON) in Gulpen-Wittem van start gegaan. Inmiddels hebben diverse drukbezochte informatieavonden in Mechelen, Nijswiller, Reijmerstok, Slenaken, Wahlwiller en Wijlre plaatsgevonden. Ook in Epen en Heijenrath zijn vrijwilligers opgestaan die daar een Reanimatie Oproep Netwerk willen opzetten. De groep reanimatievrijwilligers in de gemeente Gulpen-Wittem is inmiddels gestegen naar meer dan 400.

 

Van deze circa 400 reanimatievrijwilliger hebben zich bijna 300 ook bij HartslagNu aangemeld. HartslagNu is de landelijke organisatie die sms-berichten naar aangemelde reanimatievrijwilligers stuurt om een slachtoffer met een hartstilstand binnen 6 minuten middels reanimatie en een AED te helpen. De ambulance kan meestal niet binnen deze 6 minuten aanwezig zijn.

Ook belangstelling om reanimatievrijwilliger te worden?
Bezoek de informatieavond op 18 maart om 19.00 uur in Dr. Ackenshuis / de Hazelhof te Gulpen.

Op dinsdag 18 maart 2014 wordt in het Dr. Ackenshuis / de Hazelhof in Gulpen voor belangstellenden – en hopelijk toekomstige reanimatievrijwilligers – weer een informatieavond gehouden. Om een RON effectief te laten functioneren moet het goed worden opgezet en onderhouden. Dit geldt uiteraard op technisch vlak, maar ook voor het persoonlijk contact met en de informatieverstrekking naar de reanimatievrijwilligers. De gemeente Gulpen-Wittem heeft HARTVEILIG.nl in de arm genomen om het RON uit te rollen. HARTVEILIG heeft ruime ervaring in bedrijfshulpverlening en met name reanimatienetwerken. De zaal is open om 19.00 uur en het programma start om 19.30 uur.

 

Het programma geeft uitleg over het belang van een reanimatienetwerk. Ook worden praktijkvoorbeelden in Gulpen-Wittem aangehaald. Marcel Kessels zal als ervaren reanimatiedocent toelichten hoe het RON in de praktijk functioneert en Jock Hoofs, docentopleider reanimatie-instructeurs, geeft uitleg over hoe een reanimatie-inzet in de praktijk werkt. Hij zal tevens als beheerder van de AED’s in de gemeente Gulpen-Wittem vragen van belangstellenden beantwoorden. Een ambulance-inzet sluit de avond met een praktijkvoorbeeld af om de vrijwilligers kennis te laten maken met alle acties die bij een reanimatie-inzet plaatsvinden.

Na afloop kan men zich als vrijwilliger aanmelden. Ook kan ingeschreven worden voor een GRATIS reanimatiecursus met AED bediener.