Het college van burgemeester en wethouders organiseert een inloopmiddag naar aanleiding van de ontwerpomgevingsvergunning met betrekking tot het landhuis Emmaus, die recentelijk ter inzage heeft gelegen.Het college heeft hiertoe besloten na diverse signalen vanuit omwonenden en andere geïnteresseerden.

De inloopmiddag vindt plaats op maandag 24 februari 2014 van 16.00 tot 19.00 uur in gemeenschapshuis A gen Sjoeël te Mechelen. U kunt vrij binnenlopen. Tijdens deze inloopmiddag beantwoorden ambtenaren van de gemeente vragen over de ontwerpomgevingsvergunning en de gevolgde procedure met betrekking tot landhuis Emmaus. Het is de bedoeling om eventuele onduidelijkheden over de ontwerpomgevingsvergunning en de gevolgde procedure weg te nemen.

De middag is nadrukkelijk niet bedoeld als nadere toelichting op de ingediende zienswijzen. De aanwezige ambtenaren reageren dan ook niet inhoudelijk op de ingediende zienswijzen. Er kunnen geen aanvullende zienswijzen of andere schriftelijke reacties meer worden ingediend naar aanleiding van deze bijeenkomst. De inloopmiddag heeft uitsluitend een informatief doel. De reactie van het college van burgemeester en wethouders op de ingediende zienswijzen zal via de gebruikelijke weg volgen.

bron: gemeente Gulpen-Wittem