“Gemeenten omarmen de gedachte van de decentralisatie nog steeds”, aldus VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma. “Gemeenten zijn al heel ver in de voorbereiding. Maar het voorwaardenpakket zoals het er nu ligt is ontoereikend voor een verantwoorde invoering van de nieuwe taken. Het moment is dan ook aangebroken dat gemeenten zeggen: op deze manier en onder deze voorwaarden kunnen wij het niet doen.”

Waar hebben we het dan over?

De drie belangrijkste bezwaren van gemeenten bij de huidige voorstellen:

  1. Er is onvoldoende waarborg voor samenwerking met zorgverzekeraars. Voor verzekeraars blijft de samenwerking met gemeenten te vrijblijvend met afschuifrisico’s als gevolg waardoor burgers van het kastje naar de muur worden gestuurd;
  2. De huidige budgettaire kaders, met overgangsrechten voor de burger maar zonder overgangsmaatregelen voor de gemeenten, plaatsen gemeenten voor niet te dragen financiële risico’s;
  3. Het ontbreken van regie van het kabinet op de drie decentralisaties

Het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel ondersteunt de bezwaren van de VNG..

Standpunt van het bestuur

Jorritsma: “Als het kabinet niet zorgt dat wij op een zorgvuldige en verantwoorde manier onze inwoners kunnen ondersteunen, dan voorspellen we dat zij daar de dupe van worden”. De VNG legt de zorgen nu bij het kabinet neer. “Wij verwachten een adequate reactie van het kabinet. Het kabinet is nu aan zet”.