Fractie Franssen en het CDA maken zich door de stijging van het huurwaardeforfait, zorgen over de belastingdruk voor woningbezitters. Door de stijging van het huurwaardeforfait van 0.6% naar 0,7%  per 1 januari 2014 door het Kabinet, zijn veel gezinnen oplopend tot honderden euro’s meer aan belasting kwijt. Wij hebben het College dan ook vragen gesteld over deze belastingverhoging door het Kabinet. Daarmee willen wij duidelijkheid krijgen in het aantal gezinnen en woningbezitters dat door deze maatregel wordt getroffen. Daarnaast hoe dit zich verhoudt met de aanname van het Kabinet dat de WOZ waarde in 2014 substantieel verder zal dalen.

De stijging van het huurwaardeforfait kan een aantal oorzaken hebben; de stijging van de woningwaarde, een stijging van huren of beide. Uit onderzoeken blijkt dat de stijging in dit specifieke geval te wijten is aan een extra huurstijging welke haar oorzaak vindt in het zogenaamde woonakkoord, en om preciezer te zijn, de verhuurdersheffing die is opgelegd aan woningbouwcorporaties waardoor zijnde huren moeten laten stijgen.  Dit heeft sociaal -maatschappelijke en financiële gevolgen voor de woningcorporaties, ook daarin willen wij duidelijkheid verkrijgen. Met name in de investeringen, renovaties en het stopzetten van projecten in de huursector.

De volledige brief kunt u  hier: 2014 0801 CDA FF vragen huurwaardeforfait-1_S_IE.14.0200 lezen.

artikel 37 vragen