Gulpen-Wittem is goed op weg om een Hartveilige gemeente te worden. Dit na de lancering van het voorstel door Fractie Franssen om voor onze gemeente een dekkend netwerk met vrijwilligers en AED apparatuur te realiseren. Onze fractie is trots op de resultaten die zijn geboekt en ziet de toekomst van het AED netwerk met veel vertrouwen tegemoet. Na de startbijeenkomst zijn er in verschillende kernen enthousiaste ’trekkers’ actief geworden. Daarnaast is er afgesproken dat in elke kern minstens 10 vrijwilligers opgeleid worden alvorens een AED wordt geplaatst. Daarnaast zijn er per kern afzonderlijk bijeenkomsten georganiseerd en hebben inmiddels veel inwoners zich aangemeld om actief te worden bij hartveilig.nu. Daar waar het landelijke streefcijfer ligt op meer dan 1% van de inwoners, heeft Gulpen-Wittem dit percentage reeds bereikt!

De cijfers, laten zien dat in de periode augustus- november 2013 een grote groep inwoners actief is geworden of zich bereid verklaard heeft de cursus te volgen. Het aantal vrijwilligers is van 63 naar 183 gegroeid en daarbij zijn de kernen Mechelen, Epen en Gulpen nog in de groeifase, doordat hier de cursussen nog gegeven moeten worden. De volledige Raadsinformatiebrief kunt u hieronder downloaden.

Raadsinformatiebrief nota openbaar vervoerRaadsinformatiebrief AED netwerk