Op zaterdag 14 december jongstleden hebben de leden van Fractie Franssen, de heer Piet Franssen gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014. Piet Franssen is sinds december 2009 wethouder in een coalitie van Fractie Franssen en het CDA. Piet Franssen: “De afgelopen vier jaar heb ik met veel plezier en enthousiasme mijn werk als wethouder vervuld. Binnen de coalitie met het CDA hebben we goed samengewerkt en dat heeft ook de nodige resultaten opgeleverd. Voor de komende vier jaar staan er veel veranderingen aan te komen. Ik zie het als een uitdaging daar mijn schouders onder te zetten. Met de vele jaren bestuurlijke ervaring – ook op provinciaal niveau – ben ik ervan overtuigd dat we de zaken straks tot een goed einde brengen”.

Tijdens de vergadering is door de leden ook het partijprogramma voor de periode 2014-2018 vastgesteld. Het partijprogramma is vanaf medio volgende week te raadplegen op onze website www.fractiefranssen.nl en/of opvraagbaar bij het secretariaat en heeft als titel: Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! De volledige lijstsamenstelling wordt op zaterdag 4 januari 2014 gepresenteerd.