Gulpen-Wittem, 21 november 2013 – Burgemeester Van den Tillaar reikt op zaterdag 23 november 2013 omstreeks 20.00 uur een Koninklijke Onderscheiding uit aan Theo Dahlmans uit Eys. De heer Dahlmans ontvangt deze onderscheiding bij gelegenheid van de viering van zijn 50-jarig lidmaatschap, 40-jarig bestuurslidmaatschap en 22-jarig voorzitterschap van het kerkelijk zangkoor St. Cecilia uit Eys.

Verdiensten
De heer Theo Dahlmans ontvangt de Koninklijke Onderscheiding omdat hij zich voor de samenleving verdienstelijk heeft gemaakt. Vanaf 1963 is de heer Theo Dahlmans lid, vanaf 1974 bestuurslid en vanaf 1991 voorzitter van het kerkelijk zangkoor St. Cecilia uit Eys. Van 1963 tot 2000 is hij vrijwilliger bij de Stichting Muziekdagen Eys, waarvan de laatste 12 jaar voorzitter. Sinds 1990 is hij lector in de H. Agathakerk van Eys en is hij mede grondlegger van de avondwaken in deze parochie. Bij andere parochies in de regio verzorgt hij de cursus “Avondwaken voor leken”.  Al 11 jaar is hij secretaris van het liturgisch beraad en 10 jaar secretaris van de pastoraatsgroep van de H. Agathaparochie Eys. Sinds 2006 is hij secretaris van het dekenaat Gulpen-Gronsveld en secretaris van het dekenaal pastoraal beraad Gulpen-Gronsveld. De heer Dahlmans is zeer goed op de hoogte van kerkelijke gebruiken, lezingen en vieringen.

Bron: gemeente Gulpen-Wittem