Gulpen-Wittem, 7 november 2013 – Burgemeester Van den Tillaar reikt op zondag 10 november 2013 omstreeks 15.30 uur, in aanwezigheid van wethouder Franssen, een Koninklijke Onderscheiding uit aan Huub Bos uit Gulpen. De heer Bos ontvangt deze onderscheiding bij gelegenheid van de viering van zijn 25-jarig voorzitterschapjubileum bij aquariumvereniging ‘Terra Collinaria’. Hij wordt bij Koninklijk Besluit benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Verdiensten
De heer Huub Bos ontvangt een Koninklijke Onderscheiding omdat hij zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de samenleving. Deze verdiensten zijn:

  • In 1981 is hij medeoprichter en sinds 1988 voorzitter van aquariumvereniging “Terra Collinaria”. Verder is hij in de periode 1992 tot 2000 secretaris en van 1999 tot 2004 en sinds 2009 wederom voorzitter van het DZL (District Zuid Limburg, vertegenwoordiging van aquariumverenigingen).
  • In 2009 is hij initiatiefnemer en sinds die tijd ook lid van de Regioraad. Bij de Regioraad zijn twintig aquariumverenigingen, afkomstig uit de districten Brabant en Limburg, aangesloten. De Regioraad behartigt de belangen van deze twintig verenigingen in het bestuur van de Nederlands Bond “Aqua Terra”.
  • Daarnaast is hij 22 jaar voorzitter van buurtvereniging “De Hove” te Margraten geweest.
  • Tot slot is de heer Huub Bos van 1978 tot 2003 directeur van basisschool Maurice Rose te Margraten geweest.